Cập nhật định giá HAX

Cập nhật định giá HAX

Khuyến nghị đầu tiên của HAX: https://wintrade.vn/blog/single/1175

Chúng tôi đã khuyến nghị HAX thời điểm tháng 11/2020 với vùng mua đầu tiên giá 25. Chúng tôi có bản cập nhật dành cho cổ phiếu này. Tăng 24% từ điểm mua khởi nguồn.https://wintrade.vn/blog/single/1175

Tổng kết kinh doanh năm 2021.

Luỹ kế cả năm 2021, Haxaco đạt 5.552 tỷ đồng doanh thu thuần – tương đương năm 2020, LNST đạt 160 tỷ đồng tăng 28% so với năm ngoái, EPS đạt 3.337 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của HAX

Tuy nhiên đầu tư thì nên về những kỳ vọng, và kỳ vọng của chúng tôi đây không phải là lợi nhuận cao nhất của HAX trong thời gian tới.

1/  Người mua trả tiền trước

Lượng người mua trả tiền trước gấp 3 lần so với đầu năm cho thấy lượng hàng bán được khá nhiều của doanh nghiệp.Trong năm 2022, doanh nghiệp sẽ hoạch toán dần khoản thu này thành doanh thu khi bàn giao sản phẩm cho KH.

2/ Cơ cấu tài sản tiếp tục cải thiện

  HAX tiếp tục giảm nợ vay ngắn hạn từ 500 tỷ xuống 195 tỷ đồng và duy trì không vay dài hạn.

3/ Hưởng lợi mạnh nhất trong chính sách

Chúng tôi tin rằng Mercedes-Benz là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ việc cắt giảm lệ phí trước bạ tạm thời của Chính phủ đối với CKD. Chính phủ sẽ giảm lệ phí trước bạ từ 10%-12% xuống còn 5%-6% giá xe bán lẻ cho CKD mua từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022. Vì Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang duy nhất vận hành nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, do đó các mẫu xe của hang được hưởng mức cắt giảm lệ phí trước bạ về giá trị tuyệt đối lớn nhất.

Khi Chính phủ thực hiện chương trình ưu đãi tương tự vào H2 2020, doanh thu của HAX đã tăng 25% YoY trong khi doanh số ngành PC của Việt Nam chỉ tăng 15% YoY (theo ước tính của chúng tôi), nhấn mạnh lợi thế vượt trội của MercedesBenz từ ưu đãi của Chính phủ này.

CHÚNG TÔI GIỮ NGUYÊN MỤC TIÊU 40.000/CP TRONG NĂM 2022, TƯƠNG ĐƯƠNG UPSIDE: +30%

Room tư vấn HAX: https://zalo.me/g/gewhpg677