Ngân hàng trở thành tâm điểm – Cách lựa chọn cổ phiếu chạy nhanh và mạnh

Ngân hàng trở thành tâm điểm – Cách lựa chọn cổ phiếu chạy nhanh và mạnh

Ngân hàng trở thành tâm điểm – Cách lựa chọn cổ phiếu chạy nhanh và mạnh

Sau một giai đoạn thị trường khó khăn các cổ phiếu trong nhóm tài chính – ngân hàng đang có những vị thế khá tích cực. Sự hồi phục này mở ra cơ hội “ về bờ: và cũng có thể là ý tương giao dịch ngắn với kỳ vọng 1 cơn sóng nhỏ.

Vậy nên lựa chọn cơ hội nào là tốt nhất dựa trên góc độ kỹ thuật.

  1. Lựa chọn các cổ phiếu có xu hướng hoàn thành sớm mẫu hình

Mẫu hình đảo chiều 2 đáy sẽ sẽ là mẫu hình mà nhiều cổ phiếu không chỉ nhóm ngân hàng đang có xu hướng hình thành. Điểm hoàn thành sẽ là điểm phá vỡ tức đỉnh chữ W. Trong một đợt sóng của thị trường thì các cổ phiếu hoàn thành mẫu hình sớm hơn sẽ là những cổ phiếu lead và mục tiêu cũng có phần rộng và xa hơn các cổ phiếu cùng ngành

Ví dụ

STB trong trường hợp này sẽ là cổ phiếu có thể sẽ sớm hoàn thành mẫu hính sớm hơn so với cổ phiếu còn lại, trong khi cổ phiếu MBB thì vẫn đang trên đường đi tìm lấy lại các sma ngắn hạn. Hiểu nôm na trên đường đi của STB sẽ nhanh và rộng mở hơn với MBB

           

  1. Hãy lựa chọn các cổ phiếu nằm trong top lead hiệu suất vượt trội

Trong danh mục các cổ phiếu chúng tôi đưa ra làm ví dụ thì điều đáng chú ý thứ 2 để có thể tìm kiếm  cơ hội tốt đó là việc lựa chọn các cổ phiếu có xu hướng biểu đồ RS đi lên. RS là chỉ số đánh giá xếp hạng sức mạnh các cổ phiếu với nhau, cổ nào càng khỏe thì càng xếp hạng cao. Hãy quan tâm tới diễn biến của RS vì nó sẽ phản ánh đâu là cổ phiếu đang mạnh dần lên và đâu là cổ phiếu yếu đi hoặc chững lại

Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chọn STB,HDB,LPB khi biểu đồ RS đang tỏ ra vượt trội so với mặt bằng chung.

Để tra cứu cổ phiếu xin mời tham gia tại: https://app.fiinboard.com/

Tư vấn miễn phí/ nhận cảnh báo cổ phiếu:

iOS https://wingroup.page.link/6eZ4

Android https://wingroup.page.link/n3UL