Đánh giá nhanh BVH - Điểm sáng trong nhóm tài chính

Đánh giá nhanh BVH - Điểm sáng trong nhóm tài chính

Cập nhật đánh giá cổ phiếu:

Tập đoàn Bảo Việt ( BVH)

Giá mục tiêu trong năm:72.000đ/cp

Thông tin về cổ phiếu tập đoàn Bảo Việt, mã chứng khoán: BVH

 1. Cập nhật đại hội cổ đông 2022

 1. Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp
 • Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022  của tập đoàn Bảo Việt( BVH) với kế hoạch LNST của công ty mẹ tương đối ổn định là 1,5 nghìn tỉ đồng( +1,9% so với cùng kì)
 • Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 30% mệnh giá cho năm 2021, tỉ suất cổ tức là 5,5%
 • Thực tế trong 6 tháng đầu năm 2022, LNST hợp nhất đạt 805 tỉ đồng ( giảm 12% so với cùng kì) và phù hợp với kế hoạch đặt ra tại đại hội cổ đông
 • BVH lên kế hoạch tăng vốn:
 • Giai đoạn 1( 2022-2025): BVH lên kế hoạch cổ phần hóa BVL& BVGI
 • Giai đoạn 2( 2026-2030): BVH dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ 65% xuống 51% thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư mới hoặc phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu
 1. Luận điểm đầu tư:
 • Ngắn và trung hạn bảo hiểm là đơn vị hưỡng lợi rất lớn từ lạm phát. Cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm thì tiền gửi đang chiếm hơn 80% danh mục đầu tư
 • Cổ phiếu đang được giao dịch ở mức P/B là 1,8 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước dịch, với P/B khoảng 2,5 lần trong khi LNST hợp nhất của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng đều qua các năm , cho thấy dư địa tăng trưởng của giá cổ phiếu BVH
 1. Trạng thái cổ phiếu

- Phiên gần nhất BVH đóng cửa bên mua chiếm ưu thế khi giá đóng cửa ở mức cao nhất kèm theo thanh khoản tương đối là tốt so với mức bình quân 20 phiên. Đây là một tín hiệu tốt cho xu hướng sắp tới của cổ phiếu.

- BVH đang nằm trong trạng thái tăng giá của cổ phiếu khi duy trì trên các đường trung bình ngắn và trung hạn

- Xét về sức mạnh của cổ phiếu BVH nằm trong nhóm 30% cổ phiếu dẫn đầu khi xếp hạng 73/99 điểm và xu hướng vượt đỉnh.

Trong bài phân tích trước tại fanpage, chúng tôi đã hướng dẫn cách xem app Wintrades để NĐT có thể tìm đánh giá và tìm điểm mua cổ phiếu với trường hợp BVH ( xem tại đây)

Để sử dụng công cụ đầu tư tham gia tại:https://app.fiinboard.com

Để sử dụng dịch vụ tư vấn hoặc tham khảo đánh giá cổ phiếu: 

iOS https://wingroup.page.link/6eZ4

Android https://wingroup.page.link/n3UL