Cách mua một cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM

Cách mua một cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM

Cổ phiếu của bạn có đủ điều kiện là một cổ phiếu CANSLIM?

Hãy luôn chắc chắn rằng cổ phiếu của bạn đã đạt đủ 3 điều kiện quan trọng của hệ thống CANSLIM trước khi giải ngân nó. Bạn có thể sử dụng những tiêu chí sau để kiểm tra xem liệu cổ phiếu của mình có phải là một cổ phiếu CANSLIM thực sự hay không?

Mọi thông tin về xếp hạng cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM đều được chúng tôi chia sẻ trên wintrade.vn

Điều kiện 1: Chỉ mua cổ phiếu khi thị trường nằm trong xu hướng tăng giá. Hãy lên kế hoạch phòng thủ nếu nhận thấy một xu hướng giảm đang hình thành.

Xác nhận xu hướng tăng giá.
Điều kiện 2: Tập trung vào những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng mạnh với một sản phẩm hoặc dịch vụ mới tiềm năng.

Điểm tổng hợp >=95
EPS rating >= 80
Tốc độ tăng trưởng EPS quý hiện tại >=25%
Tăng trưởng EPS có xu hướng tăng dần
Tốc độ tăng trưởng EPS bình quân 3 năm >=25%
Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý gần nhất>=25%
ROE 4 quý gần nhất >=17% hoặc biên lợi nhuận trước thuế >=15%
SMR (doanh số, biên lợi nhuân, ROE) từ B trở lên
Có nhân tố mới: Sản phẩm – dịch vụ mới, ban lãnh đạo mới, giá cao mới…
Nằm trong top 5 cổ phiếu tốt nhất của ngành
Xếp hạng ngày từ 20 trở lên (tốt nhất là trong nhóm 10 ngành dẫn đầu)
Điều kiện 3: Mua những cổ phiếu khi có quỹ đầu tư hoặc ban lãnh đạo đăng ký mua vào, tránh những cổ phiếu mà họ đang bán ra.

Sự gia tăng về số lượng của các quỹ tham gia nắm giữ cổ phiếu
A/D rating từ B trở lên
RS rating >=80
Giá cổ phiếu >10
Khối lượng giao dịch bình quân >100.000
Biểu đồ giá: Mua cổ phiếu khi chúng bứt phá ra khỏi những mô hình tiếp diễn: cup with handle, doublebottom, flatbase…

Bứt phá ra khỏi các mẫu hình tiếp diễn.
Khối lượng giao dịch trong phiên bứt phá tăng hơn 40% so với bình quân
Đường RS hướng lên
Dưới 5% từ điểm mua lý tưởng.
Hãy thường xuyên sử dụng tính năng tra cứu của Itrade.vn để đánh giá trước khi quyết định mua một cổ phiếu.